Ignite Boulder 6

20 slides, 15 seconds per slide, pure moxie.